De brugfunctionaris in het primair onderwijs

Een leerling die geen fiets heeft om naar school te gaan. Ouders die een formulier niet kunnen lezen. Of leerkrachten die zich afvragen of het thuis wel goed gaat met een leerling. Het zijn zomaar wat voorbeelden van de problemen waarmee Isil Gökce aan de slag gaat. Sinds 2019 is zij brugfunctionaris op basisschool Kleurenpracht in Zaandam. “Het is belangrijk dat de kinderen op onze school dezelfde kansen krijgen als de kinderen in de rest van Zaandam.

Brugfunctionaris Isil
Beeld: ©Ministerie van OCW/Floor Catshoek
Isil Gökce

“Bij ons op school zijn veel problemen die te maken hebben met armoede, opvoeding en het niet spreken van de taal”, legt Isil uit. De school waar ze werkt staat in Poelenburg, de probleemwijk die in 2016 uitgebreid in het nieuws kwam doordat ‘treitervlogger’ Ismail Ilgün met zijn video’s het leven in de wijk liet zien. Na de commotie maakte de gemeente een plan van aanpak voor het verbeteren van Poelenburg. “Onder andere het onderwijs moest beter en de taalachterstand moest worden aangepakt. De gemeente besloot om op vijf scholen in en rond de wijk een brugfunctionaris aan te stellen.”

Alles voor de kinderen

Als brugfunctionaris is Isil er voor de kinderen, de ouders en de leerkrachten. “Ik ben de eerste contactpersoon als er problemen zijn die de kinderen raken. Want alles heeft uiteindelijk tot doel om de kinderen verder te helpen. De problemen zijn soms heel praktisch, bijvoorbeeld dat een kind in groep 8 nog niet kan zwemmen. Ik regel dan zwemles. Maar ik regel bijvoorbeeld ook taalles voor de ouders, zodat ze beter zaken voor hun kinderen kunnen regelen. Meer dan 90% van de kinderen op onze school komt uit een gezin met een migratieachtergrond en veel ouders spreken geen Nederlands.”

Om problemen voor de kinderen op te lossen, heeft Isil veel contact met allerlei organisaties in de buurt. “Ik ken iedereen en weet precies wie ik waarvoor moet bellen. Een kind dat naar logopedie moet? Ik regel een afspraak als de ouders geen idee hebben hoe ze dit moeten aanpakken. Ik heb zelf eens een ouder met geldproblemen aan een baan geholpen. Ik ben natuurlijk geen uitzendbureau, maar ik weet ze wel met de juiste instanties in contact te brengen.”

Brugfunctionaris Isil
Beeld: ©Ministerie van OCW/Floor Catshoek

Vertrouwensband

Isil kent alle kinderen en hun gezinnen op school. “Bij 90% van hen ben ik op huisbezoek geweest. De leerlingen en de ouders moeten weten dat ik er voor ze ben. Ik bouw echt een vertrouwensband met ze op. Ze weten dat ze met problemen bij me terecht kunnen en dat zo’n gesprek vertrouwelijk is. Ik vraag ook altijd toestemming om zaken met de leerkracht of een instantie te bespreken.” Door dat vertrouwen is Isil de oren en ogen van school. “Ik vraag ook regelmatig of ik even hun slaapkamer mag zien. Dan bekijk ik of ze wel een goed bed hebben, en een kledingkast. Belangrijke zaken meld ik – met toestemming van de ouders – aan de leerkracht van het kind. Die kan vervolgens rekening houden met de situatie van het kind.” Het signaleren van problemen werkt ook de andere kant op. “Soms zegt een leerkracht juist tegen mij dat iets is opgevallen aan een leerling. Die vraagt dan of ik daar eens op huisbezoek kan gaan om te kijken hoe het thuis gaat.”

Trots

Over de vraag waarop ze het meest trots is, moet Isil even nadenken. “Op best veel eigenlijk. Maar vooral op het feit dat ouders en leerlingen voor alles naar me toe komen, zelfs als ze zich schamen voor iets. En de taallessen die ik hier op school organiseer voor de ouders, daar ben ik ook trots op.”

Volgens Isil kan een brugfunctionaris voor elke school een meerwaarde hebben. “Overal, op elke school hebben kinderen problemen. Het is belangrijk dat leerkrachten zich op hun kerntaken kunnen richten. Dan kan de brugfunctionaris zich met al het andere bezighouden”. Voor startende collega’s in deze functie heeft ze wel een tip: “Begin klein, met het opbouwen van de relatie. Zorg dat je makkelijk te bereiken bent en dat mensen zich veilig bij je voelen. Daar moet je in investeren en als het vertrouwen er is, kun je het verder uitbouwen.”

Brugfunctionaris Isil (rechts) en IB-er Yvonne
Beeld: ©Ministerie van OCW/Floor Catshoek
Brugfunctionaris Isil (rechts) en IB-er Yvonne

IB'er Yvonne Rozemeijer: “Ik kan mijn werk echt niet doen zonder Isil. Als ik bepaalde signalen zie bij kinderen, dan bespreek ik die met Isil. Andersom komt zij naar mij toe als dat nodig is, bijvoorbeeld na een gesprek met ouders. Ons werk is echt verweven met elkaar. Maar Isil weet veel beter wat er thuis precies speelt. Zij heeft echt een vertrouwensband met de ouders en kinderen.”