Denk mee met OCW Live

Vorige week woensdag vond het evenement ‘Denk mee met OCW Live’ plaats op het kantoor van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hierbij gingen verschillende onderwijsprofessionals uit het mbo, primair onderwijs (po) en het voortgezet onderwijs (vo) in gesprek met de beleidsmedewerkers van OCW. Lees hieronder hoe de deelnemers de dag hebben ervaren, en welke kennis er met elkaar is uitgewisseld.

Tekst en foto's: Niels Slootweg

Het Ministerie van OCW vindt het belangrijk dat onderwijsprofessionals worden betrokken bij (het ontwikkelen van) beleid. Eén van de manieren waarop dit gebeurt, is de organisatie van een event als ‘Denk mee met OCW Live’ en de publicatie van de gelijknamige nieuwsbrief. Daarnaast betrekt OCW onderwijsprofessionals bij beleid door de inzet van combibaners, mensen die hun baan in het veld (in dit geval het onderwijs) combineren met hun baan bij het ministerie. Zo brengen zij praktijkervaring en expertise mee, en dragen zo bij aan de ambitie van het ministerie om in nauw contact te staan met de praktijk. Die ambitie wordt onder andere waargemaakt dankzij “Denk mee met OCW Live”, een evenement dat een paar keer jaar wordt georganiseerd.

Samen aan tafel in De Hoftoren

Aan de editie van afgelopen woensdag deden zo’n tachtig onderwijsprofessionals en twintig beleidsmedewerkers (waaronder een aantal combibaners) vanuit OCW mee. Tijdens de verschillende tafelgesprekken werden stellingen besproken waarover de professionals hun perspectief konden delen met de aanwezige beleidsmedewerker. De onderwerpen liepen uit een van burgerschap tot sociale veiligheid.

Docenten en beleidsmedewerkers OCW in gesprek
Beeld: ©Ministerie van OCW / Niels Slootweg

Voor betrokken beleidsmedewerkers was het evenement een goede gelegenheid om bruikbare input op te halen bij de onderwijsprofessionals waar ze het voor doen. “Het is een heel waardevolle manier om te leren wat er in het veld speelt” aldus Fenna Visser, beleidsmedewerker directie MBO. “Ik werk nog maar kort bij de directie MBO en ben zelf ook nog aan het zoeken naar een manier om me bewust te zijn voor wie ik het beleid maak. Op zo’n dag als deze is die connectie heel duidelijk. Inhoudelijk leert het ons veel over hoe het gaat in het land en op de verschillende onderwijsinstellingen.”

Ook Deborah van den Berg en Laura Hoefnagel, beiden onderdeel van team monitoring Nationaal Programma Onderwijs (NPO), zien de waarde van het evenement in. “NPO is een gigantisch programma en voor ons is het heel belangrijk om zicht te houden op de praktijk. Wij doen hier kwantitatief onderzoek naar, maar zo’n dag als vandaag biedt ons ook kwalitatief inzicht. Met de ervaringen die we hier meekrijgen, kunnen we de cijfers duiden. Hierdoor kunnen wij een veel duidelijker beeld naar buiten brengen over het programma”, aldus Deborah. Laura sluit zich daarbij aan: “Vandaag hoor je heel concreet waar de pijnpunten zitten. Kijk bijvoorbeeld naar de achterstanden die door corona op zijn gelopen. We weten allemaal wel dat die achterstanden er zijn, maar vandaag krijg je echt te horen wat dat concreet in de praktijk teweeg brengt. Wij kunnen dan veel specifieker te werk gaan omdat we weten aan welke knoppen we kunnen gaan draaien”, aldus Laura.

Docenten delen hun ervaringen en inzichten

Niet alleen de beleidsmedewerkers waren blij met de input die ze op het evenement konden ophalen. Ook de aanwezige onderwijsprofessionals waren blij met de mogelijkheid om hun ervaringen te delen.

Natalia Odelevskaia, docent Nederlands en Burgerschap aan het ROC van Amsterdam, hoopt vooral dat deze dag het begin is van iets groters. “Het is fijn om in gesprek te gaan met collega’s over actuele onderwerpen. Het is natuurlijk wel de vraag hoeveel je met zo’n korte sessie wezenlijk kan veranderen, maar het is een mooi begin. We hebben goede discussies gehad over de kaders of criteria die je aan opleidingen moet toevoegen versus de vrijheid van onderwijs. Dat zijn hele waardevolle discussies.”

Natalia Odelevskaia
Beeld: ©Ministerie van OCW / Niels Slootweg
Foto: Natalia Odelevskaia

Jørgen van Waes, docent Travel en Hospitality aan MBO Collega Airport, geeft aan blij te zijn met de organisatie van dit evenement. “Met dit soort sessies kan het ministerie luisteren naar de verhalen uit de onderwijspraktijk. Zij krijgen heel concreet mee hoe onderwijsprofessionals hierover denken. De aanwezige beleidsmedewerkers komen met hele duidelijke vragen, dat brengt het gesprek heel erg op gang.. Ik snap ook wel dat we hier niet zitten om morgen nieuwe wetten in te voeren. Het gaat over het gesprek en dat maakt dit soort momenten heel zinvol. Ik hoop vooral dat het ministerie hiermee door blijft gaan.”

Jørgen van Waes
Beeld: ©Ministerie van OCW / Niels Slootweg
Foto: Jørgen van Waes

Hoe nu verder

‘Denk mee met OCW Live’ geeft onderwijsprofessionals de mogelijkheid om hun ervaringen en inzichten te delen met beleidsmedewerkers. Nu is het aan hen om met deze input aan de slag te gaan. “Ik heb meegeschreven, en alle docenten die ik heb gesproken mijn e-mailadres gegeven”, blikt Fenna terug. “Ik vind het heel belangrijk om dit contact te behouden. Ik wil vragen aan hen kunnen voorleggen zodat ik direct met hun input aan de slag kan.”

OCW heeft als één van haar pijlers een ambitie om intensief in contact te blijven met het veld. Een evenement als ‘Denk mee met OCW Live’ draagt bij aan het behalen van deze doelstelling. Toch denken de aanwezigen dat er nog meer kan gebeuren. “Ik denk dat elke beleidsmedewerker erbij gebaat is om een groep docenten om zich heen te verzamelen die als klankbord kan dienen”, aldus Fenna. “Docenten hebben het heel druk, we moeten niet eindeloos veel van ze vragen, maar we kunnen contact met ze onderhouden zodat we ze mee blijven nemen in het maken van beleid”.

Laura en Deborah merkten ook dat docenten het ontzettend druk hebben. “Het is daardoor lastig om onderwijsprofessionals te vinden die tijd hebben om deel te nemen aan een evenement als vandaag. Ik denk daarom dat het helpt als wij met concrete vragen het veld in gaan. Dit doen we al, maar dat kan altijd vaker en concreter om het efficiënt te houden.” Tot slot benadrukt Deborah dat deelname aan ‘Denk mee met OCW Live’ vrijblijvend is en dat onderwijsprofessionals zich vooral moeten aanmelden. “Het gaat erom dat wij elkaar weten te vinden. Onderwijsprofessionals kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief om zo op de hoogte te blijven van de mogelijkheden. Wanneer zij iets kwijt willen over hun werkervaring of tijd hebben om langs te komen, weten ze waar ze terecht kunnen”, aldus Deborah.

Abonneer je op de nieuwsbrief van ‘Denk mee met OCW’ om op de hoogte te blijven van alle mogelijkheden om mee te denken! Bekijk hier alle eerder gestuurde nieuwsbrieven.