Pride-portret: Amber Witsenburg

Amber Witsenburg (die/hen/diens) is voorzitter van de Nederlandse Organisatie Aseksualiteit (NOA). Over aseksualiteit is nog te weinig bekend, vindt Amber. Pride staat daarom voor hen in het teken van bewustwording, informatie verspreiden en tonen wie je bent.

Amber draagt een bril en een donkerpaarse sjaal. Die poseert voor de Hofvijver bij het Binnenhof in Den haag. In diens handen heet Amber een bord met de tekst 'Erg gehecht aan mijn zelfbeschikkingsrecht'. Op de achtergrond aan de rand van de vijver is een rij transvlaggen te zien (blauw, roze, wit, roze, blauw).
Beeld: ©Ministerie van OCW / Amber Witsenburg
Amber Witsenburg (eigen foto)

NOA

“Drieënhalf jaar geleden heb ik de Nederlandse Organisatie Aseksualiteit (NOA) opgericht. Sinds dit jaar zijn we officieel een stichting. Ons doel is om informatie te verspreiden over aseksualiteit. Daarnaast besteden we aandacht aan aromantiek. We informeren onder meer voorlichters van het COC en delen informatiefolders uit bij pride-evenementen. Ook zijn we sinds afgelopen jaar in gesprek met beleidsmakers en politici om aseksualiteit op de kaart te zetten, zodat we worden meegenomen in wetgeving.”

Spectrum

“Aseksualiteit betekent dat je geen of weinig seksuele aantrekking tot anderen ervaart. Aromantiek is het niet of weinig voelen van romantische aantrekkingskracht. Ben je aseksueel, dan betekent dat niet meteen dat je aromantisch bent – en andersom ook niet. Er is wel overlap tussen beide oriëntaties: het is een spectrum. Het kan voorkomen dat je weinig of geen seksuele én weinig of geen romantische aantrekkingskracht ervaart. Maar je kunt ook heteroseksueel zijn en aromantisch. Zelf ben ik aseksueel en biromantisch. Ik kan een crush krijgen op mensen, maar voel geen seksuele aantrekkingskracht.”

Vooroordelen

“Er zijn veel vooroordelen over aseksualiteit. Mensen denken dat het voortkomt uit trauma, neurodiversiteit of een handicap. Mensen in een rolstoel krijgen vaak met het vooroordeel te maken dat ze wel aseksueel zullen zijn. Aan de andere kant horen aseksuele mensen vaak dat er iets mis is met hun lichaam. Het grootste misverstand over aseksualiteit is dat het een gebrek is aan libido. Dat is een probleem, omdat die gedachte aseksualiteit medicaliseert. Libido is gerelateerd aan hormonen en de werking van het lichaam. Maar seksuele aantrekking is een gevoel – niet hetzelfde dus. Het gevaar van de medicalisering van aseksualiteit is dat dokters denken dat er een pilletje voor is. Het maakt aseksuele mensen ook vatbaar voor conversietherapie.”

Amber draagt een bril, een lichtpaars jasje en een grijsgroen t-shirt. Die zit op een bankje dat in regenboogkleuren is geverfd. Eén arm heeft Amber op de rugleuning van het bankje. Amber kijkt met een kleine lach in de camera.
Beeld: ©Ministerie van OCW

Campagne

“Komende Pride willen we een campagne voeren tegen conversiehandelingen. Weinig mensen weten dat aseksuele mensen daar bovengemiddeld vaak mee te maken krijgen. Niet alleen in religieuze gemeenschappen, maar vooral ook, en juist met name in de GGZ en het medisch veld. Zelf heb ik het ook aangeboden gekregen. Gelukkig wist ik al dat ik aseksueel was. Ik heb kunnen uitleggen dat het een seksuele oriëntatie is en dus niet te genezen. Maar veel mensen weten niet dat aseksualiteit bestaat, laat staan dat ze zelf aseksueel zijn. Zij denken: ik voldoe niet aan de norm, wat ik voel is niet normaal. Deze mensen worden sneller slachtoffer van conversietherapie. Daarom is het zo belangrijk dat in de medische wereld meer bekend wordt over aseksualiteit.”

Gemeenschap

“Er is veel haat naar aseksuele mensen en queer mensen in het algemeen. In online omgevingen en in de publieke ruimte worden mensen bedreigd of in elkaar geslagen om wie ze zijn. Steeds als er een interview met een aseksuele persoon uitkomt, zien we de negatieve comments binnenstromen. Daarom is Pride nog steeds nodig. Als we bij elkaar komen als gemeenschap, laten we zien wie we zijn en met hoeveel mensen we zijn.”

OCW en lhbtiq+-emancipatie

Met Pride verwelkomt Nederland lhbtiq+ personen van over de hele wereld voor een uitgebreid programma in Nederland. We vieren diversiteit en laten zien dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. De botenparade door de grachten van Amsterdam is wereldberoemd.

Nog altijd krijgen lhbtiq+ personen in Nederland en in de rest van de wereld dagelijks te maken met discriminatie of intimidatie. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt met een actief emancipatiebeleid aan gelijke behandeling van én kansen voor lhbtiq+ personen. Bijvoorbeeld het gebied van arbeid, zorg, veiligheid, onderwijs en wetgeving. Zo is dit jaar aan artikel 1 van de grondwet toegevoegd dat discriminatie wegens seksuele oriëntatie en genderidentiteit niet is toegestaan. Lees meer over lhbti-emancipatie op de website van de Rijksoverheid.