Werk in uitvoering: Joost Cremers

Joost Cremers is stagebegeleider en stagecoördinator op een van de vestigingen van het ROC van Amsterdam. Op zijn ROC heeft hij bijgedragen aan het verbeteren van de stagebegeleiding voor de opleidingen waar hij als stagecoördinator verantwoordelijk voor is. Het verbeteren van de stagevoorbereiding en -begeleiding is ook één van de afspraken van het Stagepact MBO 2023-2027.

Tekst en foto's: EMMA

Joost Cremers in de school
Beeld: ©EMMA
Joost Cremers

“Ik ben stagecoördinator van de opleiding Business Events voor de Facilitaire opleidingen op het ROC van Amsterdam. Dit zijn beroepsopleidingen, wat betekent dat studenten hun opleiding grotendeels in de praktijk leren. Ze lopen de helft van hun tijd stage in de beroepspraktijk en doen daar ook een groot deel van de examens. Het is belangrijk dat ze weten hoe het eraan toegaat in het werkveld. Daarom moeten die stages en de stagebegeleiding goed geregeld zijn.”

Aansluiting bij de examens

Volgens Joost is er de laatste jaren veel veranderd in de begeleiding van studenten. “Vroeger was het vaak zo dat een stagebegeleider één keer op bezoek kwam bij het leerbedrijf waar de student stageliep. Maar we merkten dat we hierdoor helemaal geen zicht hadden op wat studenten tijdens de stage deden en wat ze leerden. Het ging vaak mis bij de examens, omdat de dingen die ze geleerd en gedaan hadden tijdens hun stage niet overeenkwamen met wat ze hadden moeten leren en doen.”

Betere begeleiding

Toen het ROC in 2020 met een nieuwe opleiding begon, dacht Joost: ‘dit moeten we anders gaan doen.’ “Het bedrijf wil iemand hebben die ondersteunt bij een evenement of facilitaire klus. Maar als school heb je natuurlijk ook een doel; je wilt dat de student de stage afsluit met een goede stagebeoordeling en tegelijkertijd ook aanvullende kennis opdoet die soms niet op school aangeboden wordt. Om dat te bereiken, moeten we er veel beter voor zorgen dat de studenten doen wat ze moeten doen tijdens de stage en dat we daar grip op hebben. Daarbij was het coronatijd. Dat maakte meer en goede begeleiding nog belangrijker.”

Joost Cremers in de school
Beeld: ©EMMA

Meer begeleiding

Er werd besloten om meer fysieke afspraken in te plannen met de stagebegeleider van school, de student en de praktijkbegeleider van het leerbedrijf. “Die gesprekken zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat we allemaal op één lijn zitten. Als stagebegeleider weet je bijvoorbeeld nu beter wat een student bij een leerbedrijf kan leren en of dat voldoende is om examen te kunnen doen. En het leerbedrijf weet beter wat een school van hen verwacht.”

Betere stagebeoordeling

De extra begeleiding van de studenten tijdens hun stage wierp zijn vruchten af. “Dat bleek uit de jaarlijkse enquête die ROC Spiegel bij leerbedrijven afneemt. De leerbedrijven gingen de stages veel beter beoordelen door de extra begeleiding.” En de studenten voelden zich meer gezien en gehoord doordat de begeleiders vaker langskwamen. “Dat bleek uit enquêtes onder de studenten. Daarnaast is het zo dat studenten door deze gespreken de praktijkbegeleider beter kennen en dus weten bij wie ze terecht kunnen voor vragen. Door de goede ervaringen tijdens corona, hebben we besloten om die extra begeleiding structureel in te voeren.”

Joost Cremers in de school
Beeld: ©EMMA

Relatie versterken

Joost merkt dat door de extra stagegesprekken de relatie tussen het leerbedrijf en de school verbetert. “Een praktijkopleider trekt daardoor sneller aan de bel bij een stagebegeleider van school als het bijvoorbeeld niet zo lekker loopt met een student. En een stagebegeleider zoekt weer makkelijker contact met een praktijkbegeleider als een student een stageplek nodig heeft. Door die goede relatie zien we dat leerbedrijven ook na een slechte ervaring met een student nog steeds openstaan om andere studenten een stageplaats te bieden.”

Onderdeel van het beleid

De stagebegeleiding is volgens Joost belangrijk geworden binnen het ROC van Amsterdam. “We hebben meer uren gekregen voor de begeleiding, maar ik merk ook - wanneer we het bijvoorbeeld over een student hebben tijdens een teamvergadering – dat we niet alleen evalueren wat hij doet op school, maar ook hoe het op zijn stage gaat. Dit deden we al, maar door de extra begeleiding kun je meer informatie ophalen en delen.”

Stagecoördinator en -begeleider

Naast stagecoördinator is Joost ook stagebegeleider. Dus zelf neemt hij ook regelmatig stagebezoeken af. “Ik heb het altijd heel leuk gevonden om langs te gaan bij bedrijven waar studenten stagelopen. Je ziet daardoor beter waar het bedrijfsleven behoefte aan heeft en hoe het er in de praktijk aan toegaat. Dat wat ik zie en opmerk tijdens die bezoeken, kan ik weer makkelijker teruggeven aan mijn onderwijsteam, omdat ik ook een coördinerende functie heb. Sowieso vind ik het leuk om op basis van alle feedback die ik terugkrijg elk jaar de stages weer een stukje te verbeteren.”

Stagepact

Het Stagepact MBO 2023-2027 bevat maatregelen om er samen voor te zorgen dat alle studenten een stage of leerbaan krijgen met de juiste begeleiding en goede randvoorwaarden. Ook zet het pact in op het uitbannen van stagediscriminatie. Het pact is ondertekend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en vertegenwoordigers van studenten, mbo-scholen, docenten, werknemers en werkgevers.