Werk in uitvoering: Mieke te Lintelo

Een stagevergoeding bieden is niet voor elk stagebedrijf vanzelfsprekend. Wel voor regionaal netwerkbedrijf Cogas uit Twente. “Ongeacht of je mbo, hbo of wo doet; iedereen krijgt bij ons €450 per maand”, aldus teamleider Mieke te Lintelo.

Mieke te Lintelo staand in een pakhuis
Beeld: ©EMMA
Mieke te Lintelo

Mieke te Lintelo werkt bij Cogas en is teamleider Strategie en Advies. Vanuit die rol is zij betrokken bij het stagebeleid. Cogas biedt stageplaatsen aan mbo’ers, hbo’ers en universitaire studenten en biedt hun een stagevergoeding. Daarmee voldoet Cogas aan de afspraak uit het Stagepact MBO 2023-2027 dat stelt dat werkgevers een passende stagevergoeding moeten bieden aan studenten.

Werken met stagiairs

Volgens Mieke heeft het werken met stagiairs voor Cogas een tweeledig doel. Als eerste zien zij stagiairs als belangrijke ambassadeurs voor de arbeidsmarktcommunicatie van Cogas: “Het is een mooie manier om onszelf te profileren als werkgever.” Daarnaast vindt Cogas het belangrijk om stagiairs de mogelijkheid te bieden om zich te ontwikkelen. “We nemen altijd stagiairs aan, ook in drukke periodes. We zien het als onze verantwoordelijkheid om deze mensen op te leiden.”

Werven van studenten

Van snuffelstages op vmbo-niveau tot aan wo; Cogas heeft voor elke student wat wils. Werven doen ze door vacatureteksten te delen op hun website en hun social mediakanalen. Mieke: “En soms via collega’s die nog contacten hebben met hun opleiding. Daarnaast staan we op de website van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB).” De SBB erkent en begeleidt leerbedrijven voor mbo-studenten. Door op hun website te staan, kunnen mbo-studenten en docenten Cogas vinden. “Studenten kunnen zich vervolgen bij ons aanmelden voor een stage en docenten kunnen ons benaderen als ze op zoek zijn naar een stageplaats voor een mbo-student.”

Moeilijk om aan stagiairs te komen

Voor de technische opleidingen is het voor Cogas lastiger om aan stagiairs te komen. “Dat heeft onder andere te maken met onze corebusiness. Wij werken bijvoorbeeld aan het gas- en elektriciteitsnetwerk, waar stagiairs onder de 18 jaar niet aan mogen werken vanwege de veiligheidseisen. Dat is logisch, maar het heeft als gevolg dat we geen passende stageplek kunnen bieden aan de groep stagiairs waar we de meeste behoefte aan hebben.”

Volgens Mieke probeert Cogas daar creatief mee om te gaan: “We zijn bijvoorbeeld aan het onderzoeken of we kunnen aansluiten bij andere organisaties, waar onze stagiaires het vak kunnen leren in een soort praktijkleeromgeving, precies zoals ze in het echt zouden aantreffen. Stagiairs kunnen in die omgeving in de praktijk oefenen en hun stage combineren met de technische aspecten van een binnenfunctie, zoals werkvoorbereiding, tekenen en projectleiding.”  

Mieke te Lintelo staand in een pakhuis
Beeld: ©EMMA

Stagevergoeding als extra stimulans

Hoewel het niet altijd makkelijk is om aan stagiairs te komen, probeert Cogas het stagelopen in de energie- en netwerkbranche goed onder de aandacht te krijgen bij jongeren. Zo vertelt Mieke dat het netwerkbedrijf samen met andere nutsbedrijven betrokken is bij een initiatief dat Power up the planet heet. “Met dit initiatief willen we onder scholieren meer bekendheid genereren over het werken in de energie- en netwerkbranche.”

Ook de stagevergoeding die het netwerkbedrijf biedt, kan voor studenten een extra stimulans zijn om te kiezen voor Cogas als stagebedrijf. “Ik weet dat het niet in elke branche gebruikelijk is, maar bij ons bedrijf is het sinds jaar en dag normaal dat we een stagevergoeding bieden”, aldus Mieke. “Toen ik vijftien jaar geleden ook een periode bij Cogas werkte, was dat ook al het geval.” Waarom het bedrijf dit doet? “Wij willen dat stagiairs geen kosten hoeven te maken om hun stage te doorlopen. En een student voegt ook iets toe. Daar mag dan ook iets tegenover staan.“

Sinds vorig jaar heeft Cogas de stagevergoeding zelfs gelijkgetrokken voor alle stagiairs. Ongeacht opleidingsniveau krijgen alle stagiairs een stagevergoeding van €450 per maand. “Dat hebben we gedaan, omdat we net zoveel behoefte hebben aan praktisch geschoolde stagiairs als aan theoretisch geschoolde. Misschien is de behoefte aan praktisch geschoolde studenten zelfs wel groter.”

Onderling contact en meer ondersteuning

Naast het bieden van een passende vergoeding aan stagiairs is Cogas ook op andere punten uit het Stagepact actief. Bijvoorbeeld als het gaat om het recht dat elke student heeft op een veilige eerste kennismaking met het arbeidsveld en het verbeteren van de stagebegeleiding. “Onlangs heeft een stagiair van ons onderzoek gedaan naar de ervaringen van onze eigen stagiairs. Een belangrijke aanbeveling uit dit onderzoek is dat stagiairs het heel fijn vinden om contact te hebben met elkaar. Want het is best spannend zo’n eerste keer in een bedrijf werken. Daarom starten we de stageperiodes nu met een gezamenlijke lunch voor alle stagiairs. Vervolgens zijn er tijdens de stageperiodes periodiek intervisiebijeenkomsten waarin we thema’s behandelen die elke stagiair aangaat.”

Daarnaast wil Cogas de praktijkbegeleiders meer gaan ondersteunen bij de stagebegeleiding. “Zo willen we gaan werken met een standaard inwerkplan en -schema. We vragen bijvoorbeeld aan de praktijkbegeleider om alvast gesprekken in te plannen met collega’s van andere afdelingen, zodat de stagiair allerlei mensen spreekt die relevant zijn voor de stage.”

Stagepact MBO 2023-2027

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vindt het belangrijk dat alle mbo-studenten een stage of leerbaan krijgen met de juiste begeleiding en goede randvoorwaarden. Daarom heeft dit ministerie samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en vertegenwoordigers van studenten, scholen en werkgevers het Stagepact MBO 2023-2027 ondertekend. Het Stagepact kent vier thema’s met vastgestelde doelen, waaronder het bieden van een passende stagevergoeding en het verbeteren van de stagebegeleiding.