Werk in uitvoering: Quincey Mok

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft tot en met 2025 11,5 miljoen euro uitgetrokken voor de medezeggenschap op de Nederlandse hogescholen en universiteiten. Quincey Mok, studente ICT aan de Hogeschool Utrecht, heeft inmiddels de nodige ervaring met medezeggenschap. Ze vertelt onder andere wat haar drijft en waarom medezeggenschap zo belangrijk is.

Tekst en foto's: Bureau EMMA

Quincey Mok zittend op tafel
Beeld: ©EMMA

“Medezeggenschap wil eigenlijk zeggen dat je invloed kan uitoefenen op jouw opleiding, instituut of hogeschool als student of medewerker”, aldus Quincey. “Veel studenten weten bijvoorbeeld niet dat je mee kunt praten over het curriculum en over de huisvesting van lokalen. Of dat je je mening kunt geven over het onderwijsbeleid van jouw opleiding, faculteit of instituut.”

Verschillende niveaus

In het onderwijs heb je op meerdere niveaus vormen van medezeggenschap. “Bovenaan staat de centrale raad die met het College van Bestuur praat. Zij hebben het met elkaar over grote beleidsstukken die de hele hogeschool of universiteit aangaan. Dan heb je de deelraden die in gesprek gaan met de directeur van instituten en faculteiten. Ik studeer bijvoorbeeld ICT met afstudeerrichting Kunstmatige Intelligentie. Ik heb in de deelraad gezeten en praatte toen met de instituutsdirecteur ICT. Deelraden hebben het over zaken als de begroting, het managementplan van het instituut of grotere veranderingen die binnen het instituut plaatsvinden. Daaronder zitten de opleidingscommissies. Zij praten met de opleidingsmanagers over wat er binnen de opleidingen gebeurt. Zelf heb ik ook in zo’n opleidingscommissie gezeten.”

Studentenperspectief vertegenwoordigen

Wat medezeggenschap volgens Quincey zo belangrijk maakt, is dat je als student het studentenperspectief kunt vertegenwoordigen. “Je hebt bijvoorbeeld een stem als het gaat over de vraag of studenten een bindend studieadvies moeten krijgen of dat dit toch een dringend studieadvies moet zijn. Of je kunt je mening geven over een onderwijsvernieuwing.”

Quincey vervolgt: “Zelf vind ik studentenwelzijn een belangrijk onderwerp. Zo houdt de medezeggenschap bijvoorbeeld in de gaten dat hier genoeg ondersteuning op is. Studenten ICT zijn vaak wat introverter. Dus vinden we het belangrijk dat er ook voldoende begeleiding voor hen is in de vorm van psychologen en pedagogen. Ditzelfde geldt voor studiebegeleiding.” 

Zich gehoord en thuis voelen

“Het allertofste aan medezeggenschap is dat ik mijn mening mag uiten en dat ik studenten vertegenwoordig. Want ik vind het belangrijk dat studenten zich gehoord voelen en zich thuis voelen op de onderwijsinstelling waar zij studeren. Maar vaak weten onderwijsinstellingen en studenten elkaar niet te vinden. Ik hoop dat ik daar een verschil in kan maken, door dat een soort van samen te brengen.”

Quincey Mok zittend aan bureau
Beeld: ©EMMA

Medezeggenschap als leerschool

Op de vraag of Quincey andere studenten zou aanraden om de medezeggenschap in te gaan, antwoordt ze volmondig ja. “Als studenten zijn wij toch wel degenen die de toekomst gaan maken. Dus als je nu al kunt meepraten in de vorm van medezeggenschap, is dat voor jou als student een leerschool voor je carrière straks.” Volgens Quincey is medezeggenschap dan ook goed voor je persoonlijke ontwikkeling. “Je bouwt zoveel verschillende vaardigheden op die jou als persoon sterker kunnen maken. Niet alleen praktische vaardigheden, zoals het bekijken van beleidsstukken, vergaderingen voorzitten, evenementen opzetten of notuleren. Maar het heeft mij bijvoorbeeld ook geholpen om niet onzeker te zijn en ervoor te zorgen dat ik serieus genomen te worden.”

Voor Quincey heeft het daarnaast nog iets anders gebracht. “Door mijn werk in de medezeggenschap ben ik erachter gekomen dat ik echt een hart heb voor onderwijs. Daarom wil ik na mijn ict-opleiding een master onderwijswetenschappen gaan doen.”

Studenten enthousiasmeren

Helaas laat de praktijk zien dat het animo voor medezeggenschap laag is onder studenten. Hoe krijgen we de studenten weer enthousiast? “Sowieso denk ik dat het goed is als medezeggenschap ook op landelijk niveau beter gepromoot kan worden”, vertelt Quincey. “Dat bij wijze van spreken het kabinet vertelt hoe belangrijk het is. Onderwijsinstellingen en wij als medezeggenschapsraad laten natuurlijk wel van ons horen, maar het moet ook aankomen bij studenten. Landelijke aandacht kan daarbij helpen.”

Daarnaast voelen de studenten volgens Quincey druk om snel af te studeren en te gaan werken. “Sommigen voelen al geen ruimte om dit soort uitstapjes als medezeggenschap te maken. Daarbij vraagt dit werk ook nog eens veel tijd en energie, terwijl er ‘maar’ een vrijwilligersvergoeding tegenover staat. Dus als je het aantrekkelijk wilt maken, helpt het om de vergoeding voor het medezeggenschapswerk te verhogen.”

Ondersteuning medezeggenschap dankzij investering

Gelukkig worden de medezeggenschapsleden op alle niveaus goed ondersteund bij de Hogeschool Utrecht. Zo heeft de onderwijsinstelling dankzij de investering van het ministerie van OCW een pool van ambtelijk secretarissen kunnen opzetten. “Op elk niveau hebben deze ambtelijk secretarissen iets andere werkzaamheden, maar over het algemeen faciliteren zij alles wat met medezeggenschap te maken heeft. Dus van het plannen van afspraken in agenda’s tot aan het verzorgen van trainingen aan leden of op juridisch vlak iets uitzoeken.

Quincey Mok staand voor kast
Beeld: ©EMMA

Quincey heeft zelf ook ervaring met het ondersteunen van de medezeggenschap. “Ik was een tijdje ambtelijk ondersteuner, waarbij ik de ambtelijk secretaris ondersteunde. En in mijn huidige functie – ik doe een bestuursjaar bij koepelorganisatie en studentenvakbond      VIDIUS studentenunie - heb ik ook een ondersteunende rol. Ik praat nu mee over de belangen van alle Utrechtse studenten en heb onderwijs en medezeggenschap in mijn portefeuille. Ik organiseer bijvoorbeeld vergaderingen tussen alle Utrechtse centrale raden om best practices uit te wisselen. Met de Universiteitsraad (UU) en de Hogeschoolraad (HU) organiseren wij een startdag om een medezeggenschapsverkiezingen af te trappen. Door deze samenwerking hopen wij meer bewustzijn te creeëren over de medezeggenschap en de impact van het stemmen te verhogen.

Zo zie je dat je met elkaar meer impact kunt maken en sterker staat. En dat ondersteuning van de organisatie aan de raden  daarbij essentieel is.”

Neem het serieus

Naast goede ondersteuning is het volgens Quincey belangrijk dat medezeggenschap bekender wordt onder studenten en dat het serieus genomen wordt. “De opkomst onder studenten voor de medezeggenschapsverkiezingen is heel laag. Dat is jammer, want je stemt uiteindelijk op vertegenwoordigers die inspraak hebben op het onderwijsbeleid en jou dus vertegenwoordigen. Dus hoe meer mensen naar de stembus gaan, hoe democratischer het onderwijs wordt.”