Internationale Vrouwendag: in gesprek met Sandra, Remke en Mira

Vandaag - 8 maart - is het Internationale Vrouwendag. Een dag waarop we wereldwijd stilstaan bij gelijke rechten en kansen, vrijheid en strijdbaarheid van vrouwen. Het is een belangrijke dag waarop OCW ook graag aandacht vraagt voor gendergelijkheid. In onderstaande video’s vertellen drie vrouwen wat Internationale Vrouwendag voor hen betekent.

Remke Verdegem vertelt waarom zij het belangrijk vindt dat er een Internationale Vrouwendag is. Maar ook waarom zij als trans vrouw een dubbel gevoel heeft bij deze dag. “Als mijn bestaansrecht in twijfel wordt getrokken…dat doet echt zeer.”

Wat hoogleraar Sandra Groeneveld betreft vieren we op Internationale Vrouwendag dat de positie van de vrouw steeds beter wordt. In de wetenschap en in de samenleving. Maar we zijn er nog niet! “Nu is 25% van de hoogleraren vrouw, terwijl meer dan 50% van de studenten vrouw is.”

Mira Pieters is als veldarcheoloog vaak op de bouwplaats te vinden; een echte mannenwereld. Op Internationale Vrouwendag wil zij extra aandacht vragen voor het feit dat vrouwen zich nog steeds moeten bewijzen, alleen omdat ze vrouw zijn. “Er zijn nog te veel mannen die denken: wat doe jij hier? Die denigrerende houding moet de wereld uit.”

OCW en vrouwenemancipatie

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkt met een actief emancipatiebeleid aan gelijke behandeling van én kansen voor alle vrouwen. We zetten in op de aanpak van gendergerelateerd geweld, seksueel grensoverschrijdend gedrag en de loonkloof. Ook werken we aan een gelijkere arbeid-zorgverdeling en meer vrouwen in de top van de private én publieke sector. Minister Dijkgraaf: “Eervol en trots om hier als minister van emancipatie aanjager van te zijn!”