Emancipatie

Deze rolmodellen zetten zich er voor in dat alle mensen - wie dan ook - zich veilig voelen en de ruimte krijgen om te worden wie ze willen zijn. Zij willen er voor zorgen dat de veiligheid van vrouwen en lhbti-personen vergroot wordt en strijden tegen gendergerelateerd geweld.   

Alle verhalen over emancipatie: